ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
821 ราคากลางโครงการขุดสระน้ำพร้อมก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าสวนปาล์มหลังวัดพิศิษฐ์ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
1479
08 ก.พ. 2560
822 ราคากลางโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศพด.ทต.นาบอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1601
25 ต.ค. 2559
823 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สินเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
1670
20 เม.ย. 2559
824 ราคากลางงานโครงการดัดแปลงสภาพรถบรรทุกขยะเป็นรถบรรทุกเอนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1607
28 มี.ค. 2559
825 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณโรงเรียนเทศบาลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
1651
04 ม.ค. 2559
826 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.บริเวณซอยหน้าศาลเจ้าฮุกลินโตง ดาวน์โหลดเอกสาร
1633
04 ม.ค. 2559
827 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณเลียบริมคลองลำร่อน ดาวน์โหลดเอกสาร
1641
04 ม.ค. 2559
828 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำบริเวณถนนซอยบ้านโกจ่าย ดาวน์โหลดเอกสาร
1633
04 ม.ค. 2559
829 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ดาวน์โหลดเอกสาร
1629
25 ธ.ค. 2558
830 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ (เพิ่มเติม)บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
1717
02 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| 83 |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91