ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
591 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดทลายปาล์มพร้อมนำขึ้นรถ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
14 ม.ค. 2563
592 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ จำนวน 10 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
178
13 ม.ค. 2563
593 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
180
13 ม.ค. 2563
594 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
184
13 ม.ค. 2563
595 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
182
13 ม.ค. 2563
596 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
178
13 ม.ค. 2563
597 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฟิตเนส เทศบาลตำบลนาบอน ด้วยวิธีกระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
192
10 ม.ค. 2563
598 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 อัน ดาวน์โหลดเอกสาร
182
10 ม.ค. 2563
599 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
181
10 ม.ค. 2563
600 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอื่น จำนวน 2รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
171
10 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| 60 |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77