ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
781 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงทางเท้ารอบสระน้ำหนองไม้ตาย ส่วนที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
1479
24 ม.ค. 2562
782 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1445
25 ต.ค. 2561
783 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1444
08 ต.ค. 2561
784 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านนายด้วง ดาวน์โหลดเอกสาร
1469
16 พ.ค. 2561
785 ประกาศราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1463
11 พ.ค. 2561
786 ประกาศราคากลางประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1476
11 พ.ค. 2561
787 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ซ่อมแซมฝ้าเพดานภายในและภายนอกอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
1459
10 พ.ค. 2561
788 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านนายด้วง หลังอำเภอนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
1463
25 เม.ย. 2561
789 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากถนน คสล.หลังสมาคมฟุโจว ดาวน์โหลดเอกสาร
1454
25 เม.ย. 2561
790 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากถนน คสล.หลังสมาคมฟุโจว ดาวน์โหลดเอกสาร
1457
29 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| 79 |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91