ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
621 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
169
02 ธ.ค. 2562
622 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
170
02 ธ.ค. 2562
623 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
162
02 ธ.ค. 2562
624 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
163
29 พ.ย. 2562
625 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
170
29 พ.ย. 2562
626 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่องการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
168
26 พ.ย. 2562
627 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลนาบอน งวดที่2 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
13 พ.ย. 2562
628 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
18 ต.ค. 2562
629 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
175
17 ต.ค. 2562
630 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
215
11 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| 63 |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77