ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน บ-7342 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
22 มี.ค. 2564
252 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (หม้อแบตเตอรี่) จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
113
18 มี.ค. 2564
253 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 81-4301 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
15 มี.ค. 2564
254 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0030 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
12 มี.ค. 2564
255 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางเลือกตั้งเทศบาล จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
03 มี.ค. 2564
256 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ OKI C332 จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
02 มี.ค. 2564
257 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ คู่มืออบรม แบบพิมพ์และอื่น ๆ สำหรับใช้ในโครงการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
25 ก.พ. 2564
258 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการให้บริการเว็บไซต์ naboncity.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
25 ก.พ. 2564
259 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลนาบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
25 ก.พ. 2564
260 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บบ 113 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
113
19 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77