ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ดอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ Fitness เทศบาลตำบลนาบอน จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
138
14 ธ.ค. 2563
332 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจกทรงสูง จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
14 ธ.ค. 2563
333 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องทำงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
14 ธ.ค. 2563
334 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ช 0818 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
139
09 ธ.ค. 2563
335 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดทลายปาล์มพร้อมนำขึ้นรถบรรทุกของเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
134
08 ธ.ค. 2563
336 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
142
07 ธ.ค. 2563
337 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทำความสะอาด อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ Fitness เทศบาลตำบลนาบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
137
07 ธ.ค. 2563
338 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเขียนข้อความบนผนังอาคาร ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ Fitness เทศบาลตำบลนาบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
142
03 ธ.ค. 2563
339 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรคา จ้างเหมารถไถ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
150
01 ธ.ค. 2563
340 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
144
27 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77