ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
671 ราคากลางโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สำหรับเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาบอน ภาคเรียนที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
05 พ.ค. 2560
672 ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงยิมเนเซียมอเนกประสงค์ บริเวณพื้นที่ของเทศบาลตำบลนาบอนตรงข้ามกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
224
01 พ.ค. 2560
673 ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. (รางเปิด) หลังห้องแถวบ้านนางสุพิศ ดาวน์โหลดเอกสาร
211
24 เม.ย. 2560
674 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันน้ำเซาะตลิ่งริมคลองลำร่อน (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
235
27 มี.ค. 2560
675 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง ริมคลองลำร่อน (เพิ่มเติม) ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
247
28 ก.พ. 2560
676 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประมูลจ้างโครงการขุดสระน้ำ พร้อมก่อสร้าง ถนน คสล. ทางเข้าสวนปาล์มเทศบาลหลังวัดพิศิษฐ์ (เพิ่มเติม) ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
227
28 ก.พ. 2560
677 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามพี่น้อง (เพิ่มเติม) ปร.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
23 ก.พ. 2560
678 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามพี่น้อง (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
234
23 ก.พ. 2560
679 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามพี่น้อง (เพิ่มเติม) ปร.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
23 ก.พ. 2560
680 ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.(รางเปิด) หลังห้องแถวบ้านนางสุพิศ ดาวน์โหลดเอกสาร
219
23 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| 68 |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77