ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
671 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำ คสล. ในเขตเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
1464
30 มี.ค. 2563
672 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1435
25 มี.ค. 2563
673 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.(เพิ่มเติม)บริเวณจุดตัดผ่านถนน คสล.สายหลังสมาคมฟุโจว ดาวน์โหลดเอกสาร
1451
23 มี.ค. 2563
674 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลสบริเวณอาคารด้านหลังโรงยิมเนเซียมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
1465
23 มี.ค. 2563
675 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตในเขตเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
1459
23 มี.ค. 2563
676 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1461
23 มี.ค. 2563
677 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณถนนทางหลวงสายควนไม้แดง-จันดี ดาวน์โหลดเอกสาร
1459
10 มี.ค. 2563
678 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายสำหรับชุมชน จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1468
10 มี.ค. 2563
679 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหม้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก ดาวน์โหลดเอกสาร
1449
10 มี.ค. 2563
680 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณรอบสระน้ำหนองไม้ตาย ส่วนที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
1449
10 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| 68 |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91