ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
701 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ดาวน์โหลดเอกสาร
456
12 มี.ค. 2558
702 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกล้องวงจรปิด ดาวน์โหลดเอกสาร
455
12 มี.ค. 2558
703 ราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง) ดาวน์โหลดเอกสาร
405
09 มี.ค. 2558
704 เอกสารสอบราคาจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเข้าสวนปาล์มเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
423
18 ธ.ค. 2557
705 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเข้าสวนปาล์มเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
404
18 ธ.ค. 2557
706 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเข้าสวนปาล์มเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
417
18 ธ.ค. 2557
707 รายละเอียดแนบท้าย เอกสารสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดาวน์โหลดเอกสาร
475
23 ก.ค. 2557
708 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดาวน์โหลดเอกสาร
444
23 ก.ค. 2557
709 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสถานที่ออกกำลังกาย บริเวณสวนหย่อม (หลังสมาคมฮกฮั้วเก็ง) ดาวน์โหลดเอกสาร
450
21 พ.ค. 2557
710 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.เลียบถนนสายหลังสมาคมฟูโจว ดาวน์โหลดเอกสาร
449
27 มี.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| 71 |72| |73| |74| |75| |76| |77