ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
561 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
175
20 ก.พ. 2563
562 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารสี ขนาด A3 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
19 ก.พ. 2563
563 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบันไดอลูมิเนียม จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
18 ก.พ. 2563
564 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
177
18 ก.พ. 2563
565 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดแผ่นสะท้อนแสงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-1180 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
169
18 ก.พ. 2563
566 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
163
17 ก.พ. 2563
567 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ป-6841 นศ จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
174
17 ก.พ. 2563
568 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บบ 113 นศ จำนวน 13 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
173
13 ก.พ. 2563
569 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
169
12 ก.พ. 2563
570 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
171
11 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| 57 |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77