ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
18 ส.ค. 2564
132 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางล้อรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บบ 113 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
17 ส.ค. 2564
133 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
68
16 ส.ค. 2564
134 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
16 ส.ค. 2564
135 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายแบบโอนทรัพย์สินอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสระน้ำหนองไม้ตาย จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
16 ส.ค. 2564
136 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บบ 113 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
16 ส.ค. 2564
137 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพนัง คสล. เลียบริมคลองลำร่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
82
05 ส.ค. 2564
138 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
04 ส.ค. 2564
139 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
83
04 ส.ค. 2564
140 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนสายเทศบาล 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
04 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77