ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
601 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารฟิตเนส เทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
202
07 ม.ค. 2563
602 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
174
26 ธ.ค. 2562
603 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาใส่ปุ๋ยต้นปาล์ม บริเวณหลังวัดพิศิษฐ์ฯและหลังสมาคมฟุโจว ดาวน์โหลดเอกสาร
180
25 ธ.ค. 2562
604 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายสติกเกอร์พลาสวูดพร้อมติดตั้งโครงเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
165
24 ธ.ค. 2562
605 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดทลายปาล์มพร้อมนำขึ้นรถบรรทุก ดาวน์โหลดเอกสาร
164
24 ธ.ค. 2562
606 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
171
23 ธ.ค. 2562
607 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
23 ธ.ค. 2562
608 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
166
23 ธ.ค. 2562
609 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
162
18 ธ.ค. 2562
610 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
165
18 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| 61 |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77