ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
691 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณเลียบริมคลองลำร่อน ดาวน์โหลดเอกสาร
374
04 ม.ค. 2559
692 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำบริเวณถนนซอยบ้านโกจ่าย ดาวน์โหลดเอกสาร
362
04 ม.ค. 2559
693 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ดาวน์โหลดเอกสาร
360
25 ธ.ค. 2558
694 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ (เพิ่มเติม)บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
440
02 ก.ค. 2558
695 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 4/2558 เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ (เพิ่มเติม) บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
418
02 ก.ค. 2558
696 ราคากลางในงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
411
25 มิ.ย. 2558
697 ราคากลางในงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
378
25 มิ.ย. 2558
698 ราคากลางในงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
460
25 มิ.ย. 2558
699 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
401
25 มิ.ย. 2558
700 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 3/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
357
25 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| 70 |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77