ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
611 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดแต่งทางปาล์ม สวนปาล์มเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
179
18 ธ.ค. 2562
612 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไม้กวาดดอกหญ้า จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
185
18 ธ.ค. 2562
613 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บ 113 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
176
17 ธ.ค. 2562
614 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร ปุ๋ยใส่ต้นปาล์ม จำนวน 30 กระสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
176
17 ธ.ค. 2562
615 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขรล 63 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
183
16 ธ.ค. 2562
616 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
16 ธ.ค. 2562
617 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางนอก-ยางในล้อหลัง ทะเบียน ขยร 403 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
179
12 ธ.ค. 2562
618 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขยร 403 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
176
12 ธ.ค. 2562
619 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหม้อแบตเตอรี่ ดาวน์โหลดเอกสาร
182
12 ธ.ค. 2562
620 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 5910 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
177
06 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| 62 |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77