ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
841 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเข้าสวนปาล์มเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
1673
18 ธ.ค. 2557
842 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเข้าสวนปาล์มเทศบาลตำบลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
1687
18 ธ.ค. 2557
843 รายละเอียดแนบท้าย เอกสารสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดาวน์โหลดเอกสาร
1753
23 ก.ค. 2557
844 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดาวน์โหลดเอกสาร
1718
23 ก.ค. 2557
845 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสถานที่ออกกำลังกาย บริเวณสวนหย่อม (หลังสมาคมฮกฮั้วเก็ง) ดาวน์โหลดเอกสาร
1723
21 พ.ค. 2557
846 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.เลียบถนนสายหลังสมาคมฟูโจว ดาวน์โหลดเอกสาร
1722
27 มี.ค. 2557
847 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล. ถนนซอยนายกระทิง (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
1738
13 มี.ค. 2557
848 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้านนายโกสิน ติณชาติอารักษ์ และโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ศพด.ทต.นาบอน (เพ่ิมเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
1690
12 มี.ค. 2556
849 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
2061
05 ต.ค. 2555
850 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1953
10 ก.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| 85 |86| |87| |88| |89| |90| |91