ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
681 ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.(รางเปิด) หลังห้องแถวบ้านนางสุพิศ (ปร.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
199
23 ก.พ. 2560
682 ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.(รางเปิด) หลังห้องแถวบ้านนางสุพิศ (ปร.5) ดาวน์โหลดเอกสาร
208
23 ก.พ. 2560
683 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง การขายทอดตลาดมูลดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
232
14 ก.พ. 2560
684 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันเซาะตลิ่งริมคลองลำร่อน (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
215
08 ก.พ. 2560
685 ราคากลางโครงการขุดสระน้ำพร้อมก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าสวนปาล์มหลังวัดพิศิษฐ์ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
208
08 ก.พ. 2560
686 ราคากลางโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศพด.ทต.นาบอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
325
25 ต.ค. 2559
687 ประกาศเทศบาลตำบลนาบอน เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สินเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
401
20 เม.ย. 2559
688 ราคากลางงานโครงการดัดแปลงสภาพรถบรรทุกขยะเป็นรถบรรทุกเอนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
337
28 มี.ค. 2559
689 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณโรงเรียนเทศบาลนาบอน ดาวน์โหลดเอกสาร
386
04 ม.ค. 2559
690 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.บริเวณซอยหน้าศาลเจ้าฮุกลินโตง ดาวน์โหลดเอกสาร
366
04 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| 69 |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77